Organisation

Reglerne i bekendtgørelsen om tilskud til retshjælpskontorer
Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget ved lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love, er der udstedt en bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter.


Retshjælpsinstitutionerne opdeles i retshjælpskontorer (private institutioner, hvor rådgiverne ikke nødvendigvis er advokater) og advokatvagter (lokale advokater, der typisk én gang om ugen yder gratis rådgivning på biblioteker og lignende).


Hvert år afsættes et beløb på finansloven (retshjælpspuljen), hvorfra der ydes tilskud til alle godkendte retshjælpsinstitutioner

OrganisationRådgivningen er hjemlet i Dansk Kvindesamfunds Københavnskreds vedtægter.

Københavnskredsen udpeger et Rådgivningsudvalg, der er ansvarlig for den daglige og økonomiske drift, jfr. vedtægten § 8.


Rådgivningen er uafhængig af den politiske forening Dansk Kvindesamfund med eget cvr.nr.


Der er derudover i overensstemmelse med Bekendtgørelsen om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter en fagligt kvalificeret leder, jfr. § 1.