Yderligere Information

Yderligere InformationPsykologbistand herunder korttidsterapi


Formål: Gratis kvalificeret psykologhjælp.


Forandring for målgruppen: Hjælp til selvhjælp.


Dansk Kvindesamfunds Rådgivning udspringer af det retspolitiske ligebehandlingsarbejde siden slutningen af 1800tallet. Igennem mere end 50 år har der været knyttet psykologer til den juridiske rådgivning. Gennem de seneste 11 år henvender de rådsøgende sig ofte med sværere komplekse problemstillinger, som stiller store krav til personalet.


Der er tilsyneladende i København et sigende behov vederlagsfri kvalificeret engangsrådgivning og korttidsterapi. 


Psykologbistand er ganske bekosteligt, hvorfor rådgivningen oftest er til eneste brugbare tilbud for målgruppen.


Det har vist sig at anonymiteten er særdeles vigtig for de rådsøgende af mange forskellige grunde.


Tilbud om gratis psykologrådgivning er hver onsdag kl 19-21. Såfremt der ydes gratis korttidsterapi af 4 -6 gange, sker det også i dette tidsrum.


Husk at første gang, du kommer til rådgivningen, skal du henvende dig inden kl. 20.


Tilbuddet er blevet så søgt, at der er kort venteliste og ofte behandles to i terapi hver onsdag sledes, at der er en klient kl 1900-1945 og den næste kl. 1945—2030.


Samtidig afvikles som beskrevet sædvanlig anonym rådgivning ved jurist eller psykolog i andet lokale.